Gjeldsforespørseler

Når man er kommet bakpå med forpliktelsene og inkassosakene er blitt mange, er det lett å miste oversikt. Norske Inkassobyråers Forening (NIF) har nå etablert en elektronisk løsning for private skyldnere, som forenkler å kontakte aktørene i inkassobrasnjen for å skaffe oversikt over gjeld og inkassosaker.
 
Klikk på bilde for full storleik

NIF vil fra og med den 15. februar 2014 bruke den automatiske løsningen for overføring av gjeldsforespørsler til medlemmene. Løsningen er tidsbesparende for så vel den som ønsker oversikt over sine inkassosaker, som for administrasjonen i bransjeforeningen og ute i det enkelte inkassobyrå. Det innebærer at NIF i det videre ikke lenger vil kunne ta i mot og formidle forespørsler via ordinær epost.

 

Det er verdt å merke seg at løsningen kun gjør henvendelser til medlemmer av NIF. Oversikt over de inkassoselskaper som ikke er medlem finner du i egen liste.

 

På nettsiden til NIF www.inkasso.no finner brukeren en menyknapp for gjeldsforespørseler, som loser brukeren videre til å registrerere personalia og opprette henvendelse/ forespørsel om registrert gjeld hos inkassoselskapene. Løsningen kan også benyttes ved fullmakt.

 

Ta en kikk på løsningen her

 
 
 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
GDPR endrer våre rutiner for elektronisk kommunikasjon
GDPR og nypersonlov styrker privatpersoners rettigheter og gir økt beskyttelse av person-og kundedata. Det medfører skjerpede krav til sikkerhet av personsensitivinformasjon. Det medfører at vi har vi endret vår praksis og interne rutiner ivår komunikasjon med deg som oppdragsgiver. Det innbærer blant annet at vår praksis i forbindelse med utsendelse av ordrebekreftelse og avregning er endret, og i all hovedsak har vi nå lagt vår skriftlige kommunikasjon over til vårt InfoCenter.
Orientering til kunder og samarbeidspartnere av Pacta as - Finanstilsynets vedtak blir påklaget Justisdepartementet

Vedlagt følger orientering og informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere i forbindelse med Finanstilsynets stedlige tilsyn i Pacta og tilsynets endelige merkander og vedtak
Satser for 2017
Her finner du satsene for purregebyr, forsinkelsesrente og rettsgebyr for 2017
Heia Johanna!
Etter 20 år som rusmisbrukar har Johanna Bunes (36) fått eit nytt liv. Ikkje berre har ho kutta rusen, ho har også fått seg jobb her i Pacta.
Vinn konsertbilletter og hotellovernatting
Har du kontroll på egen likviditet og utestående fordringer? Benytt deg av vår kampanje  - send oss dine forfalte krav nå og bli med i trekningen
Justerte satser for 2016
Med nytt år justeres som kjent satsene både for forsinkelsesrente, purregbyr og inkassosalær.
Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96        Faks: 53 00 12 97   post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS