Purregebyret øker med virkning fra januar 2015

Maksimalt purregebyr er satt til kr. 65,-.
 


 

Purregebyret er utregnet med 1/10 av Inkassosatsen (I).

 

Fra og med 1.1.2015 er inkassosatsen oppjustert fra kr. 640,- til kr. 650,-.

Endret inkassosats medfører derfor at purregebyret du har lov å beregne deg øker fra kr. 64,- til kr. 65,-.

 

Purregebyr kan legges til når du sender en purring/inkassovarsel minst 14 dager etter forfallsdatoen på fakturaen, eller etter forfallsdato på forrige purring.

 

Vær oppmerksom på at gebyret kun kan beregnes to ganger uavhengig av hvor mange purringer du sender.

 

Dersom du informerer dine kunder om satsen på purregebyret når du fakturerer, bør du nå endre dette.

 
 
Klikk på bilde for full storleik

Ønsker du deg bedre rutiner for betalingsoppfølgning i 2015?

Bli en prioritert kreditor, sett ut betalingsoppfølgingen til Pacta.Enkelt, kundevennlig og lønnsomt! Vi hører fra deg!

 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
Nye satser for purregebyr fra 1.oktober 2020

Regjeringen vedtok 19.juni 2020 forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementets om endringer i forskrift til Inkassoloven Det innebærer nye, reduserte nivåer på purregebyrer, inkassovarsel og inkassosalær, og slår inn for krav med forfall etter 1. oktober 2020.
Ny midlertidig lov for å forhindre unødvendige konkurser

Det er et mål for norskemyndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurssom følge av likviditetsutfordringer. Regjeringen har derfor foreslått enny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiskeutfordringer (Rekonstruksjonsloven).
Å fryse inkassosaker vil gjøre vondt verre
Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet slik Geir Jøsendal, universitetslektor i rettsvitenskap ved NTNU, anmoder regjeringen om å gjøre i et intervju med Stavanger Aftenblad 26. mars.                        
Vi rammes ulikt som følge av epidemien – Jeg skylder penger – hva nå?
I Pacta skal vi bidra løsningsorientert i denne situasjonen -  i møte med våre oppdragsviere, og deg som deres kunde -slik at vi alle skal komme gjennom dette på beste måte - sammen.

Regjeringen og Stortingets strakstiltak mot brå endring i personlig inntekt og tapt omsetning i næringslivet

Viktig melding - hjemmekontor og tilgjengelighet


Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96         post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS