Justerte satser for 2016

Med nytt år justeres som kjent satsene både for forsinkelsesrente, purregbyr og inkassosalær.
 
 
 

Følgende satser gjelder fra 01.januar.2016:

 
  • Forsinkelsesrenten endres til 8.75%.
 
  • Inkassosatsen endres fra 650,- til 670,- kroner
Det vil si at maksimalt purregebyr øker fra 65,- til 67,- kroner.
 
 

I år har Finansdepartementet også justert satsen for rettsgbyret.

  • Rettsgebyret endres fra kr. 860,- til kr. 1025,-
 
 

Ønsker du deg bedre rutiner for betalingsoppfølgning i 2016?

Bli en prioritert kreditor, sett ut betalingsoppfølgingen til Pacta.

Enkelt, kundevennlig og lønnsomt -  Vi hører fra deg!

 
Klikk på bilde for full storleik
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
Nye satser for purregebyr fra 1.oktober 2020

Regjeringen vedtok 19.juni 2020 forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementets om endringer i forskrift til Inkassoloven Det innebærer nye, reduserte nivåer på purregebyrer, inkassovarsel og inkassosalær, og slår inn for krav med forfall etter 1. oktober 2020.
Ny midlertidig lov for å forhindre unødvendige konkurser

Det er et mål for norskemyndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurssom følge av likviditetsutfordringer. Regjeringen har derfor foreslått enny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiskeutfordringer (Rekonstruksjonsloven).
Å fryse inkassosaker vil gjøre vondt verre
Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet slik Geir Jøsendal, universitetslektor i rettsvitenskap ved NTNU, anmoder regjeringen om å gjøre i et intervju med Stavanger Aftenblad 26. mars.                        
Vi rammes ulikt som følge av epidemien – Jeg skylder penger – hva nå?
I Pacta skal vi bidra løsningsorientert i denne situasjonen -  i møte med våre oppdragsviere, og deg som deres kunde -slik at vi alle skal komme gjennom dette på beste måte - sammen.

Regjeringen og Stortingets strakstiltak mot brå endring i personlig inntekt og tapt omsetning i næringslivet

Viktig melding - hjemmekontor og tilgjengelighet


Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96         post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS