Orientering til kunder og samarbeidspartnere av Pacta as - Finanstilsynets vedtak blir påklaget Justisdepartementet


Vedlagt følger orientering og informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere i forbindelse med Finanstilsynets stedlige tilsyn i Pacta og tilsynets endelige merkander og vedtak
 
 

Finanstilsynet fører kontroll med inkassobransjen og var på stedlig tilsyn hos Pacta i fjor høst. Tilsynet har nå utstedt endelige merknader og fattet vedtak. Finanstilsynets vedtak påklages nå til Justisdepartementet:Med bakgrunn i dette, og fordi det er ventet publisert sak om dette i media,finner jeg det riktig og nødvendig å informere, kommentere og belyse detteforholdet overfor våre kunder og samarbeidspartnere.

 

Vår drift går som normalt og både kunder og fordringer er ogblir ivaretatt. Jeg vil selvsagt holde mine kunder og samarbeidspartnere videreoppdatert og informert. Jeg er selvsagt også tilgjengelig på telefon og e-post,også utover kontorets åpningstid, dersom noe er uklart eller du ønsker ytterligere informasjon, og hører svært gjerne fra deg.

 

Uavhengig av den endelige beslutningen, rokker ikke Finanstilsynets vedtak den videre drift av selskapet, foretakets bevilling,mitt eierskap i selskapet, ei heller min rolle som daglig leder av selskapet.  

 
 

Vibecke Beyer - Pacta as - Telefon 92208903 - vibecke@pacta.as 

 
 

Utfyllende informasjon er å lese vedlagt  - klikk på linken under

 

 
 
Orientering_til_kunder_og_samarbeidspartnere_av_Pacta_as_-_Finanstilsynets_vedtak_er_paaklaget_Justisdepartementet.pdf
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
Nye satser for purregebyr fra 1.oktober 2020

Regjeringen vedtok 19.juni 2020 forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementets om endringer i forskrift til Inkassoloven Det innebærer nye, reduserte nivåer på purregebyrer, inkassovarsel og inkassosalær, og slår inn for krav med forfall etter 1. oktober 2020.
Ny midlertidig lov for å forhindre unødvendige konkurser

Det er et mål for norskemyndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurssom følge av likviditetsutfordringer. Regjeringen har derfor foreslått enny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiskeutfordringer (Rekonstruksjonsloven).
Å fryse inkassosaker vil gjøre vondt verre
Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet slik Geir Jøsendal, universitetslektor i rettsvitenskap ved NTNU, anmoder regjeringen om å gjøre i et intervju med Stavanger Aftenblad 26. mars.                        
Vi rammes ulikt som følge av epidemien – Jeg skylder penger – hva nå?
I Pacta skal vi bidra løsningsorientert i denne situasjonen -  i møte med våre oppdragsviere, og deg som deres kunde -slik at vi alle skal komme gjennom dette på beste måte - sammen.

Regjeringen og Stortingets strakstiltak mot brå endring i personlig inntekt og tapt omsetning i næringslivet

Viktig melding - hjemmekontor og tilgjengelighet


Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96         post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS