Orientering til kunder og samarbeidspartnere av Pacta as - Finanstilsynets vedtak blir påklaget Justisdepartementet


Vedlagt følger orientering og informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere i forbindelse med Finanstilsynets stedlige tilsyn i Pacta og tilsynets endelige merkander og vedtak
 
 

Finanstilsynet fører kontroll med inkassobransjen og var på stedlig tilsyn hos Pacta i fjor høst. Tilsynet har nå utstedt endelige merknader og fattet vedtak. Finanstilsynets vedtak påklages nå til Justisdepartementet:Med bakgrunn i dette, og fordi det er ventet publisert sak om dette i media,finner jeg det riktig og nødvendig å informere, kommentere og belyse detteforholdet overfor våre kunder og samarbeidspartnere.

 

Vår drift går som normalt og både kunder og fordringer er ogblir ivaretatt. Jeg vil selvsagt holde mine kunder og samarbeidspartnere videreoppdatert og informert. Jeg er selvsagt også tilgjengelig på telefon og e-post,også utover kontorets åpningstid, dersom noe er uklart eller du ønsker ytterligere informasjon, og hører svært gjerne fra deg.

 

Uavhengig av den endelige beslutningen, rokker ikke Finanstilsynets vedtak den videre drift av selskapet, foretakets bevilling,mitt eierskap i selskapet, ei heller min rolle som daglig leder av selskapet.  

 
 

Vibecke Beyer - Pacta as - Telefon 92208903 - vibecke@pacta.as 

 
 

Utfyllende informasjon er å lese vedlagt  - klikk på linken under

 

 
 
Orientering_til_kunder_og_samarbeidspartnere_av_Pacta_as_-_Finanstilsynets_vedtak_er_paaklaget_Justisdepartementet.pdf
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
GDPR endrer våre rutiner for elektronisk kommunikasjon
GDPR og nypersonlov styrker privatpersoners rettigheter og gir økt beskyttelse av person-og kundedata. Det medfører skjerpede krav til sikkerhet av personsensitivinformasjon. Det medfører at vi har vi endret vår praksis og interne rutiner ivår komunikasjon med deg som oppdragsgiver. Det innbærer blant annet at vår praksis i forbindelse med utsendelse av ordrebekreftelse og avregning er endret, og i all hovedsak har vi nå lagt vår skriftlige kommunikasjon over til vårt InfoCenter.
Orientering til kunder og samarbeidspartnere av Pacta as - Finanstilsynets vedtak blir påklaget Justisdepartementet

Vedlagt følger orientering og informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere i forbindelse med Finanstilsynets stedlige tilsyn i Pacta og tilsynets endelige merkander og vedtak
Satser for 2017
Her finner du satsene for purregebyr, forsinkelsesrente og rettsgebyr for 2017
Heia Johanna!
Etter 20 år som rusmisbrukar har Johanna Bunes (36) fått eit nytt liv. Ikkje berre har ho kutta rusen, ho har også fått seg jobb her i Pacta.
Vinn konsertbilletter og hotellovernatting
Har du kontroll på egen likviditet og utestående fordringer? Benytt deg av vår kampanje  - send oss dine forfalte krav nå og bli med i trekningen
Justerte satser for 2016
Med nytt år justeres som kjent satsene både for forsinkelsesrente, purregbyr og inkassosalær.
Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96        Faks: 53 00 12 97   post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS