GDPR endrer våre rutiner for elektronisk kommunikasjon

GDPR og nypersonlov styrker privatpersoners rettigheter og gir økt beskyttelse av person-og kundedata. Det medfører skjerpede krav til sikkerhet av personsensitivinformasjon. Det medfører at vi har vi endret vår praksis og interne rutiner ivår komunikasjon med deg som oppdragsgiver. Det innbærer blant annet at vår praksis i forbindelse med utsendelse av ordrebekreftelse og avregning er endret, og i all hovedsak har vi nå lagt vår skriftlige kommunikasjon over til vårt InfoCenter.
 

GDPRendrer våre rutiner for elektronisk kommunikasjon
 

EUs forordning for personvern, The General DataProtection Regulation (GDPR),
medførernye plikter og større ansvar for alle virksomheter som behandlerpersonopplysninger.
 

 
 

Pactaas er behandlingsansvarlig
 

Ved innføring av GDPR har Virke inkasso bedtDatatilsynet om en ny vurdering av hvorvidt et inkassoforetak, nå med de nyereglene, skulle være er å anse som databehandlereller behandlingsansvarlig.Datatilsynet har nå konkludert med at det vil være mest naturlig å betrakteinkassoforetaket som behandlingsansvarlig for de opplysninger det mottar fraoppdragsgiver, og ikke som databehandler, og således er det derfor ikke påkrevdmed databehandleravtale. Innføringen av personvernforordningen(GDPR) utløseraltså ingen endring av dette.
 

 
 

Fra e-post til web –ordrebekreftelser og avregningsbilag er tilgjengelig påvårt InfoCenter
 

GDPR og nypersonlov styrker privatpersoners rettigheter og gir økt beskyttelse av person-og kundedata. Det medfører skjerpede krav til sikkerhet av personsensitivinformasjon. Det medfører at vi har vi endret vår praksis og interne rutiner ivår komunikasjon med deg som oppdragsgiver. Det innbærer blant annet at vårpraksis i forbindelse med utsendelse av ordrebekreftelse og avregning erendret, og i all hovedsak har vi nå lagt vår skriftlige kommunikasjon over tilvårt InfoCenter.
 
 

Infocenter – Informasjonen du trenger når du trenger den
 

Din saksbehandler er i høyeste grad tilgjengelig for deg vedrørende utviking på enkeltsaker over telefon. Vi vet imidlertid at det er høyst varierende hvor mye våre kunder ønsker å involvere seg i og holde seg oppdatert om oppdragene og behandlingen av dem. Derfor kan vi tilby alle våre kunder en løsning hvor du kan hente informasjon på vår nettside www.pacta.as ved å logge på ditt eget InfoCenter når du måtte ønske det. Denne løsningen er svært enkel i bruk og kan benyttes når du måtte ønske det - hele døgnet. Med eget brukernavn og passord vil du kunne få full oversikt over alle de oppdrag du har levert til behandling, både aktive og avsluttede oppdrag. Pålogging finner øvert i høyre hjørne på vår webside.

 

 

Hva kan du benytte InfoCenter til?
 

InfoCenter er et online verktøy og her kan du når som helst:
 

 
 
 • Registrere nye oppdrag – oppdrag blir elektronisk innlest hos Pacta
 • Ta ut ordrebekreftelse
 • Følge utviklingen på dine oppdrag
 • Statusoversikt – hvor står saken i dag?
 • Se notater gjort av din saksbehandler
 • Legge inn notater til din saksbehandler direkte på saken
 • Ta ut rapporter og kopi av avregningsbilag
 • Se økonomien på enkeltsaker
  • Innbetalinger
  • Omkostninger
 • Tilgang til kredittopplysninger
  • Direkte knapp til Experian
  • Pris pr. søk – egen prisliste
  • Søk på næringsdrivende
  • Søk på privatpersoner

 

Nybruker? Kontakt oss for påloggingsinformasjon og opplæring
 

Dersom du er ny bruker eller har glemtdin pålogingsinformasjon så ta kontakt med oss for påloggingsinformasjon og engjennomgang av hvordan du enkelt kan bruke løsningen. Ta kontatk med oss på telefon: 53001296 eller på e-post: post@pacta.as.
 
Er du allerede bruker av vårt InfoCenter finner du våre avregningsbilag under:
 

 
 

Rapporter –> Lagrederapporter –> Hak av for: Inkluder alle

 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
Nye satser for purregebyr fra 1.oktober 2020

Regjeringen vedtok 19.juni 2020 forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementets om endringer i forskrift til Inkassoloven Det innebærer nye, reduserte nivåer på purregebyrer, inkassovarsel og inkassosalær, og slår inn for krav med forfall etter 1. oktober 2020.
Ny midlertidig lov for å forhindre unødvendige konkurser

Det er et mål for norskemyndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurssom følge av likviditetsutfordringer. Regjeringen har derfor foreslått enny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiskeutfordringer (Rekonstruksjonsloven).
Å fryse inkassosaker vil gjøre vondt verre
Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet slik Geir Jøsendal, universitetslektor i rettsvitenskap ved NTNU, anmoder regjeringen om å gjøre i et intervju med Stavanger Aftenblad 26. mars.                        
Vi rammes ulikt som følge av epidemien – Jeg skylder penger – hva nå?
I Pacta skal vi bidra løsningsorientert i denne situasjonen -  i møte med våre oppdragsviere, og deg som deres kunde -slik at vi alle skal komme gjennom dette på beste måte - sammen.

Regjeringen og Stortingets strakstiltak mot brå endring i personlig inntekt og tapt omsetning i næringslivet

Viktig melding - hjemmekontor og tilgjengelighet


Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96         post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS