Satser for 2020

Her finner du satsene for purregebyr, forsinkelsesrente og rettsgebyr for 2020
 


 
  • Følgende satser gjelder for 2020:

 
  • Finansdepartementet har fastsatt å øke forsinkelsesrenten for første halvår 2020 til 9,5 %
  • Inkassosatsen er uendret, kr. 700,-og purregebyret er da fortsatt 70,- kroner. 
  • Rettsgebyret øker fra 1150,- til kr. 1172,-.
  • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader øker fra kr. 380,- til kr. 400,-.
     
  

Ønsker du deg bedre rutiner for betalingsoppfølgning i 2020?

Bli en prioritert kreditor, sett ut betalingsoppfølgingen til Pacta.

 

Enkelt, kundevennlig og lønnsomt -  Vi hører fra deg!

 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
InfoCenter Kreditor - pålogging
Vi har for øyeblikket problemer med pålogging for «Logg inn InfoCenter Kreditor».
URL som kan benyttes er: https://customerweb.spn.no/pacta/infocenterclient
Satser for 2020
Her finner du satsene for purregebyr, forsinkelsesrente og rettsgebyr for 2020
GDPR endrer våre rutiner for elektronisk kommunikasjon
GDPR og nypersonlov styrker privatpersoners rettigheter og gir økt beskyttelse av person-og kundedata. Det medfører skjerpede krav til sikkerhet av personsensitivinformasjon. Det medfører at vi har vi endret vår praksis og interne rutiner ivår komunikasjon med deg som oppdragsgiver. Det innbærer blant annet at vår praksis i forbindelse med utsendelse av ordrebekreftelse og avregning er endret, og i all hovedsak har vi nå lagt vår skriftlige kommunikasjon over til vårt InfoCenter.
Orientering til kunder og samarbeidspartnere av Pacta as - Finanstilsynets vedtak blir påklaget Justisdepartementet

Vedlagt følger orientering og informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere i forbindelse med Finanstilsynets stedlige tilsyn i Pacta og tilsynets endelige merkander og vedtak
Satser for 2017
Her finner du satsene for purregebyr, forsinkelsesrente og rettsgebyr for 2017
Heia Johanna!
Etter 20 år som rusmisbrukar har Johanna Bunes (36) fått eit nytt liv. Ikkje berre har ho kutta rusen, ho har også fått seg jobb her i Pacta.
Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96        Faks: 53 00 12 97   post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS