Satser for 2020

Her finner du satsene for purregebyr, forsinkelsesrente og rettsgebyr for 2020
 


 
  • Følgende satser gjelder for 2020:

 
  • Finansdepartementet har fastsatt å øke forsinkelsesrenten for første halvår 2020 til 9,5 %
  • Inkassosatsen er uendret, kr. 700,-og purregebyret er da fortsatt 70,- kroner. 
  • Rettsgebyret øker fra 1150,- til kr. 1172,-.
  • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader øker fra kr. 380,- til kr. 400,-.
     
  

Ønsker du deg bedre rutiner for betalingsoppfølgning i 2020?

Bli en prioritert kreditor, sett ut betalingsoppfølgingen til Pacta.

 

Enkelt, kundevennlig og lønnsomt -  Vi hører fra deg!

 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
Nye satser for purregebyr fra 1.oktober 2020

Regjeringen vedtok 19.juni 2020 forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementets om endringer i forskrift til Inkassoloven Det innebærer nye, reduserte nivåer på purregebyrer, inkassovarsel og inkassosalær, og slår inn for krav med forfall etter 1. oktober 2020.
Ny midlertidig lov for å forhindre unødvendige konkurser

Det er et mål for norskemyndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurssom følge av likviditetsutfordringer. Regjeringen har derfor foreslått enny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiskeutfordringer (Rekonstruksjonsloven).
Å fryse inkassosaker vil gjøre vondt verre
Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet slik Geir Jøsendal, universitetslektor i rettsvitenskap ved NTNU, anmoder regjeringen om å gjøre i et intervju med Stavanger Aftenblad 26. mars.                        
Vi rammes ulikt som følge av epidemien – Jeg skylder penger – hva nå?
I Pacta skal vi bidra løsningsorientert i denne situasjonen -  i møte med våre oppdragsviere, og deg som deres kunde -slik at vi alle skal komme gjennom dette på beste måte - sammen.

Regjeringen og Stortingets strakstiltak mot brå endring i personlig inntekt og tapt omsetning i næringslivet

Viktig melding - hjemmekontor og tilgjengelighet


Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96         post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS