Aktuelt arkiv

Nå kan det lønne seg å betale gjeld!

Venter du utbetaling av skatt- og feriepenger? 
Da er dette er en gyllen anledning til å betale gjeld du har opparbeidet deg og skape rammer for sunnere økonomi.

Les mer24.06.2014

A-meldingen


Fra 1. januar 2015 innføres a-ordningen - en ny rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre. Dette er godt nytt for inkassobransjen og våre oppdragsgivere!
Les mer20.05.2014

Gjeldsforespørseler

Når man er kommet bakpå med forpliktelsene og inkassosakene er blitt mange, er det lett å miste oversikt. Norske Inkassobyråers Forening (NIF) har nå etablert en elektronisk løsning for private skyldnere, som forenkler å kontakte aktørene i inkassobrasnjen for å skaffe oversikt over gjeld og inkassosaker.
Les mer17.02.2014

Ny medarbeider

Kristian L.Nicholls (29) er ansatt som ny saksbehandler I Pacta. 
Les mer31.12.2013

Purregebyret øker med virkning fra 1.januar 2014

Maksimalt purregebyr er satt til kr. 64,-.
Les mer31.12.2013

Forsinkelsesrenten 1.halvår 2014

Finansdepartementet holder forsinkelsesrentesatsen uendret på 9,5 % for 1. halvår 2014.  
Les mer31.12.2013

Forsinkelsesrente 2.halvår 2013

Finansdepartementet hever forsinkelsesrentesatsen med 1,00%, til 9,50%. Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.  
Les mer23.08.2013

Stordkveld

Jostein Grindhaug og Asbjørn Helgeland kommer - kommer du? Vi har ledige plasser
 20.02.2013

Ny tjeneste - Fakturaadministrasjon

Pacta kommer med ny tjeneste for betalingsoppfølging og fakturaasministrasjon.
Les mer11.01.2013

Pacta - Gullsupporter for Stordfest 2013

Folkefesten med de beste artistar og fantastiske skuter 27.-30 juni - Merk av i kalenderen for Stordfest 2013!
Les mer11.01.2013
  Forrige
Neste  
Aktuelt
Nye satser for purregebyr fra 1.oktober 2020

Regjeringen vedtok 19.juni 2020 forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementets om endringer i forskrift til Inkassoloven Det innebærer nye, reduserte nivåer på purregebyrer, inkassovarsel og inkassosalær, og slår inn for krav med forfall etter 1. oktober 2020.
Ny midlertidig lov for å forhindre unødvendige konkurser

Det er et mål for norskemyndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurssom følge av likviditetsutfordringer. Regjeringen har derfor foreslått enny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiskeutfordringer (Rekonstruksjonsloven).
Å fryse inkassosaker vil gjøre vondt verre
Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet slik Geir Jøsendal, universitetslektor i rettsvitenskap ved NTNU, anmoder regjeringen om å gjøre i et intervju med Stavanger Aftenblad 26. mars.                        
Vi rammes ulikt som følge av epidemien – Jeg skylder penger – hva nå?
I Pacta skal vi bidra løsningsorientert i denne situasjonen -  i møte med våre oppdragsviere, og deg som deres kunde -slik at vi alle skal komme gjennom dette på beste måte - sammen.

Regjeringen og Stortingets strakstiltak mot brå endring i personlig inntekt og tapt omsetning i næringslivet

Viktig melding - hjemmekontor og tilgjengelighet


Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96         post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS