Aktuelt arkiv

Forsinkelsesrente 1.halvår 2015

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,25 prosent fra 1. januar 2015
Les mer30.12.2014

Purregebyret øker med virkning fra januar 2015

Maksimalt purregebyr er satt til kr. 65,-.
Les mer30.12.2014

Nå kan det lønne seg å betale gjeld!

Venter du utbetaling av skatt- og feriepenger? 
Da er dette er en gyllen anledning til å betale gjeld du har opparbeidet deg og skape rammer for sunnere økonomi.

Les mer24.06.2014

A-meldingen


Fra 1. januar 2015 innføres a-ordningen - en ny rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre. Dette er godt nytt for inkassobransjen og våre oppdragsgivere!
Les mer20.05.2014

Gjeldsforespørseler

Når man er kommet bakpå med forpliktelsene og inkassosakene er blitt mange, er det lett å miste oversikt. Norske Inkassobyråers Forening (NIF) har nå etablert en elektronisk løsning for private skyldnere, som forenkler å kontakte aktørene i inkassobrasnjen for å skaffe oversikt over gjeld og inkassosaker.
Les mer17.02.2014

Ny medarbeider

Kristian L.Nicholls (29) er ansatt som ny saksbehandler I Pacta. 
Les mer31.12.2013

Purregebyret øker med virkning fra 1.januar 2014

Maksimalt purregebyr er satt til kr. 64,-.
Les mer31.12.2013

Forsinkelsesrenten 1.halvår 2014

Finansdepartementet holder forsinkelsesrentesatsen uendret på 9,5 % for 1. halvår 2014.  
Les mer31.12.2013

Forsinkelsesrente 2.halvår 2013

Finansdepartementet hever forsinkelsesrentesatsen med 1,00%, til 9,50%. Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.  
Les mer23.08.2013

Stordkveld

Jostein Grindhaug og Asbjørn Helgeland kommer - kommer du? Vi har ledige plasser
 20.02.2013
  Forrige
Neste  
Aktuelt
GDPR endrer våre rutiner for elektronisk kommunikasjon
GDPR og nypersonlov styrker privatpersoners rettigheter og gir økt beskyttelse av person-og kundedata. Det medfører skjerpede krav til sikkerhet av personsensitivinformasjon. Det medfører at vi har vi endret vår praksis og interne rutiner ivår komunikasjon med deg som oppdragsgiver. Det innbærer blant annet at vår praksis i forbindelse med utsendelse av ordrebekreftelse og avregning er endret, og i all hovedsak har vi nå lagt vår skriftlige kommunikasjon over til vårt InfoCenter.
Orientering til kunder og samarbeidspartnere av Pacta as - Finanstilsynets vedtak blir påklaget Justisdepartementet

Vedlagt følger orientering og informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere i forbindelse med Finanstilsynets stedlige tilsyn i Pacta og tilsynets endelige merkander og vedtak
Satser for 2017
Her finner du satsene for purregebyr, forsinkelsesrente og rettsgebyr for 2017
Heia Johanna!
Etter 20 år som rusmisbrukar har Johanna Bunes (36) fått eit nytt liv. Ikkje berre har ho kutta rusen, ho har også fått seg jobb her i Pacta.
Vinn konsertbilletter og hotellovernatting
Har du kontroll på egen likviditet og utestående fordringer? Benytt deg av vår kampanje  - send oss dine forfalte krav nå og bli med i trekningen
Justerte satser for 2016
Med nytt år justeres som kjent satsene både for forsinkelsesrente, purregbyr og inkassosalær.
Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96        Faks: 53 00 12 97   post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS