PERSONVERNREGLER

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), medfører nye plikter og større ansvar for alle virksomheter som behandler personopplysninger. Forordningen oppstiller et omfattende generelt personopplysningsregelverk, herunder de grunnleggende prinsippene og vilkårene for å behandle personopplysninger, rettigheter for enkeltpersoner, og plikter for behandlingsansvarlige og databehandlere
 

PERSONVERNREGLER
 

 Pactaas behandler personopplysninger og denne behandlingen kan være forskjelligavhengig av om du er kreditor, debitor, kunde, leverandør, eller om du søkerjobb hos oss. Pacta as vil her gjøre rede for hvordan vi håndterer informasjonnår du benytter våre digitale kanaler som ved besøk på våre nettsider, samt vårbehandling av personopplysninger.
 

 
 

Personvernerklæring
 

GDPR og ny personlov styrkerprivatpersoners rettigheter og gir økt beskyttelse av person- og kundedata. Deter viktig for oss at du forstår hvilke personopplysninger vi behandler, hvorforog hvilke rettigheter du har. Pacta as vil her gjøre rede for hvordan vibeskytter dine personopplysninger, vårt grunnlag for behandling avpersonopplysningene, herunder innsamling, registrering, lagring, utlevering ogsletting av data.
 
 
  • Personvernerklæring

Pactaas er behandlingsansvarlig
 

Vedinnføring av GDPR har Virke inkasso bedt Datatilsynet om en ny vurdering avhvorvidt et inkassoforetak, nå med de nye reglene, skulle være er å anse som databehandler eller behandlingsansvarlig. Datatilsynet har nå konkludert med at det vilvære mest naturlig å betrakte inkassoforetaket som behandlingsansvarlig for deopplysninger det mottar fra oppdragsgiver, og ikke som databehandler, ogsåledes er det derfor ikke påkrevd med databehandleravtale. Innføringen avpersonvernforordningen(GDPR) utløser altså ingen endring av dette.
 

 
 

Digitalekanaler
 

Våre nettsider kan generelt brukes utenå gi fra deg personopplysninger. Personopplysninger vil da typisk være all deninformasjon som identifiserer deg, ved til dømes ditt navn og adresse, og annenoppgitt kontaktinformasjon, så som telefonnummer og e-postadresse. Slike datalagres kun i tilfeller der du for eksempel selv fyller ut et kontaktskjema, ertilmeldt våre nyhetsbrev eller foretar påmelding til kurs/kundesamlinger. Alleaktiviteter på vår nettside foregår i samsvar med gjeldende lovbestemmelser ombeskyttelse av personopplysninger og datasikkerhet. Ved å besøke og bruke
www.pacta.as samtykker du i følgende vilkår:
 

 
 
 

Pacta as kan oppdatere vårinformasjon om personvernreglene, herunder vår personvernerklæring. Vianbefaler derfor at du regelmessig sjekker denne siden.
 

Dersom du har spørsmål knyttet tilinnholdet her, eller vår behandling av dine personopplysninger i Pacta as
hører vi gjerne fra deg:
 

 
 

Daglig leder:
      
Vibecke Beyer
 

Telefon:
               
92 20 89 03
 

E-post:
                 
vibecke@pacta.as
 

 
 
 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
GDPR endrer våre rutiner for elektronisk kommunikasjon
GDPR og nypersonlov styrker privatpersoners rettigheter og gir økt beskyttelse av person-og kundedata. Det medfører skjerpede krav til sikkerhet av personsensitivinformasjon. Det medfører at vi har vi endret vår praksis og interne rutiner ivår komunikasjon med deg som oppdragsgiver. Det innbærer blant annet at vår praksis i forbindelse med utsendelse av ordrebekreftelse og avregning er endret, og i all hovedsak har vi nå lagt vår skriftlige kommunikasjon over til vårt InfoCenter.
Orientering til kunder og samarbeidspartnere av Pacta as - Finanstilsynets vedtak blir påklaget Justisdepartementet

Vedlagt følger orientering og informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere i forbindelse med Finanstilsynets stedlige tilsyn i Pacta og tilsynets endelige merkander og vedtak
Satser for 2017
Her finner du satsene for purregebyr, forsinkelsesrente og rettsgebyr for 2017
Heia Johanna!
Etter 20 år som rusmisbrukar har Johanna Bunes (36) fått eit nytt liv. Ikkje berre har ho kutta rusen, ho har også fått seg jobb her i Pacta.
Vinn konsertbilletter og hotellovernatting
Har du kontroll på egen likviditet og utestående fordringer? Benytt deg av vår kampanje  - send oss dine forfalte krav nå og bli med i trekningen
Justerte satser for 2016
Med nytt år justeres som kjent satsene både for forsinkelsesrente, purregbyr og inkassosalær.
Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96        Faks: 53 00 12 97   post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS