PERSONVERNREGLER

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), medfører nye plikter og større ansvar for alle virksomheter som behandler personopplysninger. Forordningen oppstiller et omfattende generelt personopplysningsregelverk, herunder de grunnleggende prinsippene og vilkårene for å behandle personopplysninger, rettigheter for enkeltpersoner, og plikter for behandlingsansvarlige og databehandlere
 

PERSONVERNREGLER
 

 Pactaas behandler personopplysninger og denne behandlingen kan være forskjelligavhengig av om du er kreditor, debitor, kunde, leverandør, eller om du søkerjobb hos oss. Pacta as vil her gjøre rede for hvordan vi håndterer informasjonnår du benytter våre digitale kanaler som ved besøk på våre nettsider, samt vårbehandling av personopplysninger.
 

 
 

Personvernerklæring
 

GDPR og ny personlov styrkerprivatpersoners rettigheter og gir økt beskyttelse av person- og kundedata. Deter viktig for oss at du forstår hvilke personopplysninger vi behandler, hvorforog hvilke rettigheter du har. Pacta as vil her gjøre rede for hvordan vibeskytter dine personopplysninger, vårt grunnlag for behandling avpersonopplysningene, herunder innsamling, registrering, lagring, utlevering ogsletting av data.
 
 
  • Personvernerklæring

Pactaas er behandlingsansvarlig
 

Vedinnføring av GDPR har Virke inkasso bedt Datatilsynet om en ny vurdering avhvorvidt et inkassoforetak, nå med de nye reglene, skulle være er å anse som databehandler eller behandlingsansvarlig. Datatilsynet har nå konkludert med at det vilvære mest naturlig å betrakte inkassoforetaket som behandlingsansvarlig for deopplysninger det mottar fra oppdragsgiver, og ikke som databehandler, ogsåledes er det derfor ikke påkrevd med databehandleravtale. Innføringen avpersonvernforordningen(GDPR) utløser altså ingen endring av dette.
 

 
 

Digitalekanaler
 

Våre nettsider kan generelt brukes utenå gi fra deg personopplysninger. Personopplysninger vil da typisk være all deninformasjon som identifiserer deg, ved til dømes ditt navn og adresse, og annenoppgitt kontaktinformasjon, så som telefonnummer og e-postadresse. Slike datalagres kun i tilfeller der du for eksempel selv fyller ut et kontaktskjema, ertilmeldt våre nyhetsbrev eller foretar påmelding til kurs/kundesamlinger. Alleaktiviteter på vår nettside foregår i samsvar med gjeldende lovbestemmelser ombeskyttelse av personopplysninger og datasikkerhet. Ved å besøke og bruke
www.pacta.as samtykker du i følgende vilkår:
 

 
 
 

Pacta as kan oppdatere vårinformasjon om personvernreglene, herunder vår personvernerklæring. Vianbefaler derfor at du regelmessig sjekker denne siden.
 

Dersom du har spørsmål knyttet tilinnholdet her, eller vår behandling av dine personopplysninger i Pacta as
hører vi gjerne fra deg:
 

 
 

Daglig leder:
      
Vibecke Beyer
 

Telefon:
               
92 20 89 03
 

E-post:
                 
vibecke@pacta.as
 

 
 
 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
Nye satser for purregebyr fra 1.oktober 2020

Regjeringen vedtok 19.juni 2020 forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementets om endringer i forskrift til Inkassoloven Det innebærer nye, reduserte nivåer på purregebyrer, inkassovarsel og inkassosalær, og slår inn for krav med forfall etter 1. oktober 2020.
Ny midlertidig lov for å forhindre unødvendige konkurser

Det er et mål for norskemyndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurssom følge av likviditetsutfordringer. Regjeringen har derfor foreslått enny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiskeutfordringer (Rekonstruksjonsloven).
Å fryse inkassosaker vil gjøre vondt verre
Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet slik Geir Jøsendal, universitetslektor i rettsvitenskap ved NTNU, anmoder regjeringen om å gjøre i et intervju med Stavanger Aftenblad 26. mars.                        
Vi rammes ulikt som følge av epidemien – Jeg skylder penger – hva nå?
I Pacta skal vi bidra løsningsorientert i denne situasjonen -  i møte med våre oppdragsviere, og deg som deres kunde -slik at vi alle skal komme gjennom dette på beste måte - sammen.

Regjeringen og Stortingets strakstiltak mot brå endring i personlig inntekt og tapt omsetning i næringslivet

Viktig melding - hjemmekontor og tilgjengelighet


Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96         post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS