Klikk på bilde for full storleik
 

Økonomisk rammet av epidemien?

Vi rammes ulikt som følge av epidemien - Jeg skylder penger hva nå?
 

Koronaviruset har satt oss i en alvorlig situasjon hvor alle settes på prøve. Dette er særlig tøft for alle som har blitt smittet og er syke, og for alle i helsevesenet. Det viktigste nå er å sikre liv og helse.

  

Samtidig er norsk økonomi i en svært krevende situasjon. Mange er redde for arbeidsplassen sin, og mange frilansere og selvstendige næringsdrivende har allerede erfart å miste inntekt ,og stadig flere blir permitterte. Storting og regjering har kommet med en rekke strakstiltak som skal sikre inntekt og opprettholde betalingsevne i en krevende tid, både for privatpersoner og bedrifter.

 

Tiltakene vil bedre situasjonen. Det vil likevel være behov for mer. Dette jobber de med allerede.

 

La oss samarbeide enda sterkere

  

Mange av våre oppdragsgivere går tøffe tideri møte, og for deg som er bakpå med betaling av forfalte fakturakrav og nåopplever endring i personlig inntekt og svikt i omsetning, forstår vi atsituasjonen nå er tøff og krevende. Det er viktig at vi alle samarbeider godt idenne tiden.

  

Hele landet er med på dugnaden for å hindresmitte, og regjeringen stiller opp med det de kan for å sikre liv, helse ogarbeidsplasser.

  

I Pacta skal vi også bidra proaktivt ogløsningsorientert i denne situasjonen og i møte med våre oppdragsviere, og deg som deres kunde, slik at vi alle skal komme gjennom dette på beste måte - sammen.

  

Avgjørende for næringsliv å få betalt - nå blir det enda viktigere

  

I denne situasjonen har vi flere hensyn å ta. Våre tjenester skal bidra til å begrense skadevirkningene for våre bedriftskunder, som nå er helt avhengig av få betalt, og betalt til riktig tid. Samtidig skal vi ta hensyn til betalingsevnen til deg som har ubetalte rekninger, og særlige hensyn til deg som er rammet økonomisk som følge avepidemien.

  

Nå er krisen stor for mange bedrifter og mange vil gå svært krevende tider i møte. Det blir viktigere enn noen gang at næringslivet får betaling for det salget de faktisk har hatt, og det salget de i denne tiden får, om arbeidsplassene og bedriftene skal være der når dette er over.

 
Stengtevirksomheter og nærmest full stans i etterspørsel gir store problemer med å fånok inntekter til å dekke lønn for ansatte og utgifter.
 

 
Bli med på dugnaden som holder hjulene i gang
 

 
Krisen rammer oss ulikt. Noen er ikke berørti det hele tatt, andre har fått redusert inntekt og omsetning. Men - når heleNorge og verden bremser opp og stenger for handel, reiser, restaurantbesøk, ogarrangementer - da går forbruket også kraftig ned.

  

Regjeringen har også varslet at de tarregningen for foreldre i tiden der SFO og barnehage er stengt
 

Bankene tilbyr muligheter for avdragsfrihet på lån til de som trenger det, og mange venter nå en ny rentereduksjon fra sentralbanksjefen.

 

Dersom du blir permittert eller mister jobb får du redusert skatt når du mottar dagpenger. Du bør derfor søke om nytt skattekort samtidig som du eventuelt får permitteringsvarsel. Det gjør du her:

 

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/bestille-endre/

 

Hvis inntekten går opp igjen senere må du huske å endre skattekortet en gang til, hvis ikke får du restskatt i 2021.

 

Statens øvrige strakstiltak for å sikre personlig inntekt, og tiltakenefor å sikre likviditet i næringslivet, er tiltak som bidrar positivt til bedreog opprettholdt betalingsevne.

  

Summen av at forbruket går ned og tiltakene som er tilgjengelige gir deg kanskje anledning og rom til å benytte mer avdisponibel inntekt og likvide midler til å holde tritt med betaling avinngående fakturakrav, og til å kvitte deg med forfalte krav og gjeld.

  

Betaling eller avdragsordning? - Bidra positivt så snart du kan – om du kan

  

At du betaler så snart som mulig for helekravet, eller kommer i gang med en avdragsordning om du trenger det, vil bidra positivt når samfunnet har bremset opp, og det er få som kjøper varer ogtjenester. Og ikke minst - du får kvittet deg med rekninger og gjeld.

  

Vi sender deg i disse dager oversikt over det utestående dersom du mangler dette, og håper du vil:

          

  • Betale hele kravet  
  • KID og kontonummer følger alltid saken din oger likt det vi tidligere har opplyst.
 
  • Betale i avdrag
  •  Vi reduserer gebyr for avdragsordning frakr.1050,- til kr. 0,- dersom du starter nå  
  • Du kommer enkelt i gang ved å betale inn dittønskede avdragsbeløp.
  • KID og kontonummer følger alltid saken din oger likt det vi tidligere har opplyst.
  • Ved betaling vil din saksbehandler førstgjøre en godkjenning av forslaget ditt. Dersom det er en akseptabel løsning vilvi registrere en avdragsordning for kravet med tilsvarende beløp du har betalt.Uten automatisk godkjenning vil din saksbehandler ta kontakt med deg foreventuelt å ta en kort gjennomgang av din situasjon og betalingsevne før vietablerer ordningen.  

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss for å gjøre avtaler, også om betalingsutsettelser, dersom din situasjon krever andre løsninger.

 

Vi er her for å lytte, gi råd og ta riktige hensyn til din økonomiske situasjon - og for å finne løsninger til beste for alle parter.

 
 
Vi ser frem til å høre fra deg eller registrere den positive forståelsen og viljen bak din betaling.

  

På forhånd - og på vegne av våre oppdragsgivere - Tusen takk!

   

Med hilsen Pacta as

   

Herkan du også be om tiltak eller informasjon om din sak/saker:

http://www.pacta.as/no/respons/Skyldner/Kontakt_oss/

 
Klikk på bilde for full storleik
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
Ny midlertidig lov for å forhindre unødvendige konkurser

Det er et mål for norskemyndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurssom følge av likviditetsutfordringer. Regjeringen har derfor foreslått enny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiskeutfordringer (Rekonstruksjonsloven).
Å fryse inkassosaker vil gjøre vondt verre
Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet slik Geir Jøsendal, universitetslektor i rettsvitenskap ved NTNU, anmoder regjeringen om å gjøre i et intervju med Stavanger Aftenblad 26. mars.                        
Vi rammes ulikt som følge av epidemien – Jeg skylder penger – hva nå?
I Pacta skal vi bidra løsningsorientert i denne situasjonen -  i møte med våre oppdragsviere, og deg som deres kunde -slik at vi alle skal komme gjennom dette på beste måte - sammen.

Regjeringen og Stortingets strakstiltak mot brå endring i personlig inntekt og tapt omsetning i næringslivet

Viktig melding - hjemmekontor og tilgjengelighet


InfoCenter Kreditor - pålogging
Vi har for øyeblikket problemer med pålogging for «Logg inn InfoCenter Kreditor».
Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96         post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS