Klikk på bilde for full storleik
 

Skyldner

Har du eller din bedrift fått brev fra Pacta as?
 
Ønsker du:  
  • Fakturakopi - oversikt/spesifikasjon over kravet?
  • Betale det utestående kravet/inngå en nedbetalingsavtale?
  • Rette en innsigelse til kravet?
  • Sende melding til saksbehandler?
  • Oppdatere dine personalia - ny adresse - navneskifte?

Da ber vi deg ta kontakt  - klikk her - eller ta kontakt med oss på:

  • Tlf:                          53 00 12 96
  • e-post:                   post@pacta.as  
Ha gjerne ditt saksnummer klart når du ringer eller noter dette i din e-post til oss. Dette finner du i vår henvendelse/brev.
 

Det kan være tøft og vanskelig å komme bakpå med regninger, men å kontakte oss skal være enkelt. Er kravet så stort at det er vanskelig å betale alt i en engang, kan en avdragsordning være løsningen. De beste løsningene finner vi med en god dialog sammen med deg. Så ta kontakt, vi ser frem til å høre fra deg.

 

Mange opplever nå store betalingsproblemer. Vi ønsker å gi deg noen råd på veien. Det viktigste nå er at du tar tak i problemet - det forsvinner ikke av seg selv - se linken

 

Det er imidlertid noen spørsmål og svar som vi vet går igjen når man stå overfor et ubetalt krav som er kommet til behandling gjennom Pacta. I linken under finner du ofte stillte spørsmål - kanskje finner du svar på noe av det du lurer på? Spørsmål og svar 

 
 
 
Nyttige nettsteder
 
Lovdata:
Inkassoloven - Skyldnerens erstatningsplikt
  
 
Inkassoloven - Inkassovarsel og betalingsfrist 
 
Forskrift om inkassosatsen 
 
Lov om renter ved forsinket betaling m.m.
 
 
 
Inkassosatsen økes til 670 kroner
 
Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt at inkassosatsen økes til 670 kroner fra 1. januar 2016. Inkassosatsen ble sist økt til 650 kroner 1. januar 2015.

Inkassosatsen justeres årlig av Justis- og beredskapsdepartementet på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen.

 
 Virke Inkasso - Inkassosalærer fra 1.1.2016
 
Virke Inkasso – Tilleggssalærer og rettsgebyr fra 1.1.2016

Rettsgebyret økes til 1025 kroner

 
Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt at rettsgebyret økes til 1025 kroner fra 1. januar 2016. Rettsgebyret ble sist økt til 860 kroner 1. januar 2006. Rettsgebyret for utleggsforretning ble samtidig nedjustert fra 1,85 til 1,7 x rettsgebyret. 
 
Virke Inkasso - Rettsgebyrer for 2016 
 
Forsinkelsesrenten settes ned til 8,75 prosent
 
Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,75 prosent p.a. fra 1. januar 2016. Forsinkelsesrenten ble sist senket til 9,00 prosent 1. juli 2015.  
 
Regjeringens kalkulator for forsinkelsesrenten 
 
Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for regelverket for forsinkelsesrenten, men myndigheten til å fastsette rentesatsen for forsinkelsesrenten er lagt til Finansdepartementet
 
Slik fastsettes forsinkelsesrenten: Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng. Fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng. Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. 
 
Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) økes til 370 kroner
 
Finansdepartementet har fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) i norske kroner til 370 kroner. Forsinkelsesgebyret var på 330 kroner pr. 1. juli 2015
 
 Finansdepartementet fastsetter standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norsk valuta basert på Direktiv 2011/7/EU om kamp mot forsinket betaling mellom næringsdrivende, inntatt i EØS avtalen og gjennomført i norsk rett. Direktivet fra 2011 har sitt utspring i EUs direktiv 2000/35/EU Combatting Late Payment Problems in Commercial Transactions.
 
Forsinkelsesgebyret fastsettes av Finansdepartementet uavhengig av inkassosatser og rettsgebyr. Gebyret gjelder ikke i krav mot forbruker.
 
 
 
 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
Nye satser for purregebyr fra 1.oktober 2020

Regjeringen vedtok 19.juni 2020 forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementets om endringer i forskrift til Inkassoloven Det innebærer nye, reduserte nivåer på purregebyrer, inkassovarsel og inkassosalær, og slår inn for krav med forfall etter 1. oktober 2020.
Ny midlertidig lov for å forhindre unødvendige konkurser

Det er et mål for norskemyndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurssom følge av likviditetsutfordringer. Regjeringen har derfor foreslått enny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiskeutfordringer (Rekonstruksjonsloven).
Å fryse inkassosaker vil gjøre vondt verre
Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet slik Geir Jøsendal, universitetslektor i rettsvitenskap ved NTNU, anmoder regjeringen om å gjøre i et intervju med Stavanger Aftenblad 26. mars.                        
Vi rammes ulikt som følge av epidemien – Jeg skylder penger – hva nå?
I Pacta skal vi bidra løsningsorientert i denne situasjonen -  i møte med våre oppdragsviere, og deg som deres kunde -slik at vi alle skal komme gjennom dette på beste måte - sammen.

Regjeringen og Stortingets strakstiltak mot brå endring i personlig inntekt og tapt omsetning i næringslivet

Viktig melding - hjemmekontor og tilgjengelighet


Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96         post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS