Klikk på bilde for full storleik
 

Skyldner

Har du eller din bedrift fått brev fra Pacta as?
 
Ønsker du:  
  • Fakturakopi - oversikt/spesifikasjon over kravet?
  • Betale det utestående kravet/inngå en nedbetalingsavtale?
  • Rette en innsigelse til kravet?
  • Sende melding til saksbehandler?
  • Oppdatere dine personalia - ny adresse - navneskifte?

Da ber vi deg ta kontakt  - klikk her - eller ta kontakt med oss på:

  • Tlf:                          53 00 12 96
  • e-post:                   post@pacta.as  
Ha gjerne ditt saksnummer klart når du ringer eller noter dette i din e-post til oss. Dette finner du i vår henvendelse/brev.
 

Det kan være tøft og vanskelig å komme bakpå med regninger, men å kontakte oss skal være enkelt. Er kravet så stort at det er vanskelig å betale alt i en engang, kan en avdragsordning være løsningen. De beste løsningene finner vi med en god dialog sammen med deg. Så ta kontakt, vi ser frem til å høre fra deg.

 

Mange opplever nå store betalingsproblemer. Vi ønsker å gi deg noen råd på veien. Det viktigste nå er at du tar tak i problemet - det forsvinner ikke av seg selv - se linken

 

Det er imidlertid noen spørsmål og svar som vi vet går igjen når man stå overfor et ubetalt krav som er kommet til behandling gjennom Pacta. I linken under finner du ofte stillte spørsmål - kanskje finner du svar på noe av det du lurer på? Spørsmål og svar 

 
 
 
Nyttige nettsteder
 
Lovdata:
Inkassoloven - Skyldnerens erstatningsplikt
  
 
Inkassoloven - Inkassovarsel og betalingsfrist 
 
Forskrift om inkassosatsen 
 
Lov om renter ved forsinket betaling m.m.
 
 
 
Inkassosatsen økes til 670 kroner
 
Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt at inkassosatsen økes til 670 kroner fra 1. januar 2016. Inkassosatsen ble sist økt til 650 kroner 1. januar 2015.

Inkassosatsen justeres årlig av Justis- og beredskapsdepartementet på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen.

 
 Virke Inkasso - Inkassosalærer fra 1.1.2016
 
Virke Inkasso – Tilleggssalærer og rettsgebyr fra 1.1.2016

Rettsgebyret økes til 1025 kroner

 
Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt at rettsgebyret økes til 1025 kroner fra 1. januar 2016. Rettsgebyret ble sist økt til 860 kroner 1. januar 2006. Rettsgebyret for utleggsforretning ble samtidig nedjustert fra 1,85 til 1,7 x rettsgebyret. 
 
Virke Inkasso - Rettsgebyrer for 2016 
 
Forsinkelsesrenten settes ned til 8,75 prosent
 
Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,75 prosent p.a. fra 1. januar 2016. Forsinkelsesrenten ble sist senket til 9,00 prosent 1. juli 2015.  
 
Regjeringens kalkulator for forsinkelsesrenten 
 
Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for regelverket for forsinkelsesrenten, men myndigheten til å fastsette rentesatsen for forsinkelsesrenten er lagt til Finansdepartementet
 
Slik fastsettes forsinkelsesrenten: Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng. Fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng. Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. 
 
Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) økes til 370 kroner
 
Finansdepartementet har fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) i norske kroner til 370 kroner. Forsinkelsesgebyret var på 330 kroner pr. 1. juli 2015
 
 Finansdepartementet fastsetter standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norsk valuta basert på Direktiv 2011/7/EU om kamp mot forsinket betaling mellom næringsdrivende, inntatt i EØS avtalen og gjennomført i norsk rett. Direktivet fra 2011 har sitt utspring i EUs direktiv 2000/35/EU Combatting Late Payment Problems in Commercial Transactions.
 
Forsinkelsesgebyret fastsettes av Finansdepartementet uavhengig av inkassosatser og rettsgebyr. Gebyret gjelder ikke i krav mot forbruker.
 
 
 
 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
GDPR endrer våre rutiner for elektronisk kommunikasjon
GDPR og nypersonlov styrker privatpersoners rettigheter og gir økt beskyttelse av person-og kundedata. Det medfører skjerpede krav til sikkerhet av personsensitivinformasjon. Det medfører at vi har vi endret vår praksis og interne rutiner ivår komunikasjon med deg som oppdragsgiver. Det innbærer blant annet at vår praksis i forbindelse med utsendelse av ordrebekreftelse og avregning er endret, og i all hovedsak har vi nå lagt vår skriftlige kommunikasjon over til vårt InfoCenter.
Orientering til kunder og samarbeidspartnere av Pacta as - Finanstilsynets vedtak blir påklaget Justisdepartementet

Vedlagt følger orientering og informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere i forbindelse med Finanstilsynets stedlige tilsyn i Pacta og tilsynets endelige merkander og vedtak
Satser for 2017
Her finner du satsene for purregebyr, forsinkelsesrente og rettsgebyr for 2017
Heia Johanna!
Etter 20 år som rusmisbrukar har Johanna Bunes (36) fått eit nytt liv. Ikkje berre har ho kutta rusen, ho har også fått seg jobb her i Pacta.
Vinn konsertbilletter og hotellovernatting
Har du kontroll på egen likviditet og utestående fordringer? Benytt deg av vår kampanje  - send oss dine forfalte krav nå og bli med i trekningen
Justerte satser for 2016
Med nytt år justeres som kjent satsene både for forsinkelsesrente, purregbyr og inkassosalær.
Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96        Faks: 53 00 12 97   post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS