Klikk på bilde for full storleik
 

Pacta tilbyr de mest aktuelle tjenester innen kreditthåndtering, innfordring og inkasso

Er dine kunder trege betalere?    Purretjeneste - førinkasso

Opplev raskere innbetaling og avklaring – Stadig flere bedrifter setter nå bort purreoppfølging til Pacta. Økonomien i en slik avtale er enkel.Vi legger til et purregebyr med kr. 70,- og renteregner din faktura etter fakturaens forfallsdato.Når din kunde betaler purringen, beholder Pacta purregebyret, og innkrevde renter - du får overført fakturakravet i sin helhet. Enkelt og effektivt!

 

Har din kunde gjennomskuet dine rutiner?   Inkasso

Til tross for purringer og varsler opplever man at pengene fremdeles uteblir. Ikke vær redd redd for å be om - eller på et tidspunkt forlange betaling, enhver seriøs aktør gjør det! Vi jobber mye på telefon for å finne tidlige og gode løsninger. Tjenesten baserer seg på at det er din kunde som betaler innkassosatsen – løser vi ikke saken får du heller ingen regning fra oss.

  

 

Opplever du høye regninger fra ditt inkassobyrå?  Rettslig inkasso     

Pacta har løsninger for deg som dekker disse kostnadene. Med vår

No cure- No pay avtale trenger du ikke bekymre deg over kostnadene ved rettslig aktivitet. Løser vi saken trekker vi en forhåndsbestemt provisjon. Som medlem av Virke Inkasso er du sikret høy faglig kompetanse, korrekt og effektiv pågang.                             

  

 

Synes pengene dine tapt?  Overvåking

Pacta avslutter ikke saker som kan synes tapt. Skyldners økonomiske situasjon kan endre seg!Pacta overvåker eldre fordringer i eget system. Dersom din kunde igjen blir betalingsdyktig skal vi være de første til å oppdage dette.

  

 

Er din kunde på vei til banken eller skifteretten?  Kredittopplysninger

Vit hvem du handler med – Pacta gir deg kredittopplysninger på telefon og Web. Det kan være en god investering i tid og penger å sjekke kunden før du selger! Gjennom vår samarbeidspartner Experian blir du fakturert for de søkene du faktisk gjør, med en rabatt på innti l75 %. Bruker du ikke systemet har du heller ingen kostnad.

  

 

Savner du tilbakemelding på hva som skjer med dine saker?  InfoCenter

Det er viktig for oss at du får den informasjonen du trenger – når du trenger den. Pacta tilbyr deg en egen løsning på web - InfoCenter. Her kan du når som helst fra vår webside få detaljert og online informasjon om dine oppdrag. I dette svært brukervennlige systemet kan du ta ut rapporter, kredittopplysninger,

se statusoversikt, notater og brev, eller registrere nye oppdrag.

  

 

Savner du rask/direkte kontakt med saksbehandler? Personlig saksbehandler

Hos oss får du en fast kontaktperson, som etter hvert kjenner både deg som kunde og dine fordringer. Din saksbehandler nåes på direkte telefon nummer, er i høyeste grad tilgjengelig, og følger dine oppdrag fra de registrert til de er ferdig håndtert.

 

  

På våre undersider i menyen for tjenester kan du lese mer om alle våre produkter og løsninger. Her får du også tips til gode rutiner, lover og regler.

 
 
 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
Nye satser for purregebyr fra 1.oktober 2020

Regjeringen vedtok 19.juni 2020 forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementets om endringer i forskrift til Inkassoloven Det innebærer nye, reduserte nivåer på purregebyrer, inkassovarsel og inkassosalær, og slår inn for krav med forfall etter 1. oktober 2020.
Ny midlertidig lov for å forhindre unødvendige konkurser

Det er et mål for norskemyndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurssom følge av likviditetsutfordringer. Regjeringen har derfor foreslått enny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiskeutfordringer (Rekonstruksjonsloven).
Å fryse inkassosaker vil gjøre vondt verre
Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet slik Geir Jøsendal, universitetslektor i rettsvitenskap ved NTNU, anmoder regjeringen om å gjøre i et intervju med Stavanger Aftenblad 26. mars.                        
Vi rammes ulikt som følge av epidemien – Jeg skylder penger – hva nå?
I Pacta skal vi bidra løsningsorientert i denne situasjonen -  i møte med våre oppdragsviere, og deg som deres kunde -slik at vi alle skal komme gjennom dette på beste måte - sammen.

Regjeringen og Stortingets strakstiltak mot brå endring i personlig inntekt og tapt omsetning i næringslivet

Viktig melding - hjemmekontor og tilgjengelighet


Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96         post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS